_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Viktig information

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Skatteverket har, från och med den 1 januari 2017, ändrat reglerna för rätten att dra av för representation.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.